Blackjack Systeem

Als beginnend speler van blackjack, zult u vaker horen van bepaalde manieren van spelen die men kan volgen bij het spelen van blackjack, een blackjack systeem. U zult zich dan al snel afvragen, of een zulk blackjack systeem bestaat. Daarop kunnen we positief antwoorden, er bestaan meerdere van deze blackjack systemen, die over de gehele wereld door zeer veel blackjack spelers worden toegepast.

Effect van een blackjacksysteem

Blackjack SysteemDe volgende vraag die u zich dan kan stellen is of deze systemen ook werken. Als u dan als beginnend speler met werken bedoeld dat u zeker bent van een snelle grote winst, dan kunnen wij u meteen uit de droom helpen, want dat is zeker niet het geval. Het enige waar een blackjack systeem voor kan zorgen, is dat uw kansen op meer winst dan normaal stijgen. Maar let wel op het woord kans, dit is geen garantie. Beter gezegd, u zorgt er met een blackjack systeem voor, dat de kansen op winst voor de bank kleiner worden. Maar een zekerheid op een grote prijs zit er zeker niet in. Veel geroutineerde spelers zullen het hier niet mee eens zijn, omdat zij door het maken van een grote winst in hun ogen bewezen hebben dat hun blackjack systeem wel degelijk een zekerheid brengt, maar blackjack is nu eenmaal een kansspel en dat zal altijd zo blijven. Hoe u uw kansen op een dergelijke manier kunt vergroten zullen we laten zien in enkele voorbeelden, waar we aan de hand van de kans berekening laten zien hoe het kan werken, maar ook niet kan werken.

Leer de strategieën

Om de verschillende steel strategieën uit te leggen die bij het spelen van blackjack toe te passen zijn, is het nodig eerst een basis uitleg te geven van het spel verloop. Eenvoudig gezegd is het de bedoeling om met een hand kaarten van het kaartspel het getal 21 als som te behalen. Hierbij tellen de cijfer kaarten onafhankelijk van hun kleur voor het cijfer dat er op is afgedrukt. De plaatjes tellen voor 10 punten, en de aas naar keuze voor 1 punt of voor 11 punten. De dealer deelt 2 kaarten per speler, en men kan inzetten op de kaarten. heeft men 21 punten, moet men dit melden en heeft men gewonnen, bijvoorbeeld een 10 en een aas. Heeft men twee dezelfde kaarten dan kan men splitsen en met 2 kansen verder gaan, bijvoorbeeld 2x de 3 of iets dergelijks. Men kan altijd passen of inzetten. Men kan zo veel kaarten kopen als men wil, maar de totale som moet niet boven 21 uitkomen, want dan verliest men meteen.

Het is niet moeilijk

Eigenlijk is het blackjack systeem een zeer gemakkelijk spel om te spelen. Enkele basis regels en wat extra regels en het spel kan gespeeld worden. Enkele extra regels zullen worden uitgelegd tijdens het verklaren van enkele blackjack systemen. Wil een speler een blackjack systeem gaan toepassen, dan is het natuurlijk verstandig om zich eerst wat meer te verdiepen in de spelregels, en zich die behoorlijk eigen te maken, wil men een kans van slagen hebben met het gekozen blackjack systeem.

  • Het eerste blackjack systeem dat we willen laten zien is het ontwikkelde systeem dat werkt met een tabel, waarin de open kaart van de dealer vergeleken wordt met je eigen twee kaarten. Deze tabel is samen gesteld door enkele wetenschappers, en geeft aan wanneer een speler moet passen of nieuwe kaart moet vragen, door dit vergelijk met de open kaart van de dealer.
  • Heb ja als speler een totaal van 17 tot en met 21 wordt de speler altijd aanbevolen om te passen. Heeft de speler tussen 4 en 11 punten, wordt hij altijd aanbevolen om een kaart te nemen, ongeacht de open kaart van de dealer. Heeft de speler tussen 13 en 16 punten, dan zal hij passen als de open kaart van de dealer 2, 3, 4, 5, of 6 is, en een nieuwe kaart vragen als de dealer 7, 8, 9 of 10 heeft. Voor de speler met een totaal van 12 punten is het wat moeilijker, omdat hij met een 10, dus een plaatje of een 10, 22 punten heeft, en dus verliest.
  • Heeft de dealer een 4, 5 of 6, zal de speler passen, en in alle andere gevallen een nieuwe kaart vragen. Zelfs dit blackjack systeem is geen systeem waar men zich strikt aan zou moeten houden. Het gevoel mag zeker ook meespelen, het blijft toch een gokspel. Maar zo als u als speler wel zal hebben opgemerkt, worden de kansen voor de dealer, dus de bank, door dit blackjack systeem wel iets kleiner, waardoor uw eigen kansen stijgen. Maar let wel, het is nog steeds geen zekerheid op een behoorlijke winst, maar een kleine zekerheid op wat minder verlies. Dit is een feit dat u als speler nooit moet vergeten, welke blackjack systeem u ook toepast.
  • Krijgt u bij het uitdelen van de kaarten een aas, dan is er sprake van een soft hand, een gemakkelijke hand. Omdat de aas twee waardes kan aannemen, 1 en 11 is het vragen van een nieuwe kaart veel eenvoudiger, en is uw kans op winst iets groter.
  • Dat geld evenzeer voor het krijgen van een dubbele kaart, waardoor u kunt splitsen, en met twee kansen verder kunt spelen. Let ook hier op, want twee kansen om te winnen, zijn in het blackjack systeem ook twee kansen om te verliezen.

Kaarten onthouden

Een blackjack systeem dat in het verleden nog wel werd toegepast is het onthouden van de gespeelde kaarten. Er waren spelers die een zo danig geheugen hadden, dat ze wel 100 gespeelde kaarten konden onthouden, en zo meer kans maakten op het voorspellen van de volgende kaarten. Op deze manier zouden ze in staat zijn om de afloop van het spel te voorspellen. Dit werd door de casino’s ondervangen door met 6 decks te gaan spelen, dus met 312 kaarten, die niemand allemaal kon onthouden. Een nieuwe spelregel moest er voor zorgen dat dit probleem niet meer voor kwam. Er werd een regel ingevoerd, dat een speler, meestal degene links van de dealer kon aangeven wanneer de kaarten geschud moesten worden. Dit gebeurde dan meestal tegen de tijd dat de halve stapel was verspeeld. Hiermee was het tellen en onthouden niet meer mogelijk.

Bij het spelen is het natuurlijk ook mogelijk om geen enkele blackjack systeem toe te passen, en louter en alleen af te gaan op wat je op dat moment als goed voelt. Dit is natuurlijk een strategie waar de win kansen van de dealer het aller grootst zullen zijn. Maar wie zegt dat uw kansen als speler op een groot bedrag dan kleiner zullen zijn? Het spelen met of zonder blackjack systeem is toch altijd een kwestie van geluk voor het grootste deel, en daar kan geen systeem wat aan veranderen.

Online Blackjack © 2014